thermical

27-200 Starachowice ul.Zgodna 2, POLAND

tel. +48 41 273 12 10   biuro@thermiccal.pl   www.thermiccal.pl

Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy KRS

KRS 0000372376   NIP: 664-211-83-96   REGON 260437310

Kapitał zakładowy 1 380 000,00 PLN.